ZARZĄDZANIE OPERACYJNE, UTRZYMANIE I SERWIS FARM FOTOWOLTAICZNYCH

GWARANCJA oparta na PRODUKCJI
Wszyscy Klienci ROVA SYSTEMS wraz z pakietem oferowanych usług otrzymują GWARANCJĘ, że produkcja energii w monitorowanej i obsługiwanej przez nas farmie PV osiągnie lub przekroczy minimalny gwarantowany poziom („Gwarantowane kWh”).ROVA SYSTEMS

Misją ROVA SYSTEMS jest optymalizacja wydajności i zapewnienie niezawodności instalacji fotowoltaicznej poprzez świadczenie usług monitoringu 24/7, serwisu prewencyjnego i serwisu naprawczego oraz administracji aktywami.Przeczytaj więcej o nas →Nasza oferta

Wiedza i doświadczenie
ROVA SYSTEMS jest doświadczonym partnerem biznesowym, którego wiedza i aktualnie posiadane możliwości techniczne pozwalają na zarządzanie i serwisowanie elektrowni fotowoltaicznych o mocy aż do 700 MWp

ROVA SYSTEMS posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze i serwisowaniu elektrowni PV oraz własne zasoby personalne i techniczne pozwalające na skuteczne i kompleksowe zarządzanie elektrowniami solarnymi o łącznej mocy do 700 MWp. Zespół ROVA SYSTEMS zapewnia wyjątkowe podejście do realizacji zadań serwisowych: wyjątkowo krótki czas reakcji, kompleksowość usługi - w tym wymianę głównych podzespołów elektrycznych oraz elementów konstrukcyjnych, realizację wszelkich prac niezbędnych do utrzymania instalacji oraz całego obiektu, tak aby elektrownia PV osiągnęła gwarantowany poziom produkcji energii elektrycznej oraz oczekiwaną wieloletnią sprawność. W skład zespołu ROVA SYSTEMS wchodzą wyspecjalizowani technicy serwisowi oraz wykwalifikowani inżynierowie elektrotechnicy, którzy doświadczenie zawodowe zyskali dzięki bezpośredniemu udziałowi w budowie farm PV. Jako pracownicy generalnego wykonawcy brali udział w projektach
w formule EPC (projektowanie, kompletacja dostaw, realizacja pod klucz). Ich wiedza i umiejętności są dziś gwarancją, iż usługa serwisowa realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa energetycznego i budowlanego, normami bezpieczeństwa (zestaw norm PN-HD 60364), normami branżowymi obowiązującymi w Polsce (PN-EN 61724-1:2017-10; PN-EN 62446-1:2016-08) oraz normami jakościowymi określonymi przez producenta, co stanowi o przewadze konkurencyjnej ROVA SYSTEMS na rynku lokalnym.
W odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów, ROVA SYSTEMS oferuje elastyczne rozwiązania oraz zakres świadczonych usług dostosowany do indywidualnych potrzeb. Współpracując z właścicielami farm solarnych wspieramy ich w pełnym zakresie od doradztwa po konserwację i obsługę elektrowni, usługę monitoringu 24/7 oraz systematyczne raportowanie, zapewniając bezpieczeństwo techniczne oraz transparentność biznesową.

Rozumiemy perspektywę inwestora i dbamy o powierzone nam aktywa.(c) 2023 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.