AUDYT POWYKONAWCZY FARM PV
Audyt powykonawczy
Audyt, jaki wykonujemy wspiera inwestorów w sprawdzeniu czy inwestycja została zrealizowana rzetelnie, zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym i sztuką budowlaną, czy spełnione są założenia i parametry techniczne, oraz czy dopełniono wszelkich wymaganych przepisami prawa formalności.

Ocena wykonania inwestycji przez niezależną jednostkę

Ocena niezależnej jednostki pozwala nie tylko na weryfikację poprawności wykonania prac budowlanych i elektrycznych, co ma znaczenie np. w procesie gwarancyjnym czy rozliczeniem prac z wykonawcą, ale może być dodatkowo podstawą do dalszej optymalizacji pracy elektrowni PV.

Wykonywany przez ROVA SYSTEMS audyt powykonawczy farm PV obejmuje zarówno sprawdzenie dokumentacji technicznej, w tym między innymi stringplanu pod kątem połączenia paneli jak i konfiguracji związanej z maksymalizacją uzysku.

Audyt przeprowadzany jest tuż po oddaniu przez wykonawcę EPC obiektu. Audyt ma potwierdzić poprawność, a jednocześnie pokazać ewentualne nieprawidłowości w realizacji wszystkich prac budowlanych, instalatorskich, konstrukcyjnych i elektrycznych oddanego obiektu. Sprawdzane są stacje transformatorowe, falowniki, panele oraz cała infrastruktura towarzysząca.

W ramach audytu technicznego dokonujemy weryfikacji:
→ jakości powłoki ochronnej konstrukcji
→ napięć oraz prądów stringów paneli
→ stanu paneli za pomocą kamery termowizyjnej
→ jakości przyłączy elektrycznych falowników
→ połączenia oraz kalibracji mierników pogodowych
→ sprawności systemów chłodzących
→ poziomu wilgoci w stacji
→ zgodności nastaw zabezpieczeń z projektem wykonawczym
→ poziomu oleju
→ temperatury transformatora
→ aktualności oprogramowania falowników
→ nastaw zabezpieczeń falowników
→ historii błędów falowników
→ zabezpieczeń sieci LAN pod kontem cyberbezpieczeństwa

Wykonujemy także pomiary rezystancji izolacji stringów oraz stanu transformatora.

Dzięki audytowi zrealizowanemu przez wykwalifikowany zespół inżynierów ROVA SYSTEMS inwestor ma pewność, że elektrownia PV będzie działała zgodnie z założeniami i zakładaną wydajnością. Raport z audytu jest też potwierdzeniem, że obiekt spełnia wszelkie wymogi, w tym te związane z bezpieczeństwem pracy.(c) 2021 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.