ZARZĄDZANIE GWARANCJAMI

Zarządzanie gwarancjamiUsługa obejmuje działania związane z obsługą gwarancji na urządzenia wchodzące w skład farmy PV. ROVA przejmuje odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich wymaganych przez dostawców formalnych procedur, co jest konieczne do zaspokojenia ewentualnych roszczeń, prowadzenie ewidencji dokumentów gwarancyjnych i reklamacji oraz przygotowywanie raportów dla Klientów.
Jedną z kluczowych czynności jest śledzenie terminów gwarancji i terminowego usuwania wad.
(c) 2021 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.