ZARZĄDZANIE GWARANCJAMI

Zarządzanie gwarancjamiUsługa obejmuje działania związane z obsługą gwarancji na urządzenia wchodzące w skład farmy PV. Pracownicy naszej firmy posiadają doświadczenie, które pozwala im na podjęcie się serwisu gwarancyjnego solarów. Dzięki temu ROVA jest w stanie przejąć odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich wymaganych przez dostawców formalnych procedur, co jest konieczne do zaspokojenia ewentualnych roszczeń, prowadzenie ewidencji dokumentów gwarancyjnych i reklamacji oraz przygotowywanie raportów dla Klientów. Jedną z kluczowych czynności jest śledzenie terminów gwarancji i terminowego usuwania wad.


(c) 2023 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.