OBSŁUGA I SERWIS FARM FOTOWOLTAICZNYCH

Obsługa i serwis
farm fotowoltaicznych


Serwis prewencyjny obejmuje wykonanie planowanych przeglądów w określonych odstępach czasowych, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi lub na podstawie określonych kryteriów branżowych i ma na celu utrzymanie optymalnej pracy urządzeń oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia lub pogorszenia stanu instalacji fotowoltaicznej. Prowadzony regularnie pozwala na kontrolę kosztów utrzymania oraz optymalizację pracy urządzeń.
Działania serwisowe są opisane w raportach, na podstawie których planuje się kolejny serwis prewencyjny.

Serwis interwencyjny obejmuje działania realizowane w trybie niezwłocznej reakcji (CZAS REAKCJI) podejmowane w celu usunięcia awarii, anomalii oraz uszkodzeń wykrytych podczas inspekcji lub przez system zdalnego monitoringu.
Wykonanie interwencji zostaje potwierdzone raportem interwencyjnym.

Serwis predykcyjny obejmuje działania polegające na zastosowaniu narzędzi i technik analitycznych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych danych/sygnałów wysyłanych z urządzeń tak, żeby pozyskiwać informacje w czasie rzeczywistym i prognozować przyszłe zdarzenia.
Serwis predykcyjny również optymalizuje działania na obiekcie, ponieważ pomaga jednostkom terenowym właściwie przygotować się do realizacji serwisu
(c) 2021 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.