OBSŁUGA I SERWIS FARM FOTOWOLTAICZNYCH

Obsługa i serwis
farm fotowoltaicznych


Serwis prewencyjny obejmuje wykonanie planowanych przeglądów w określonych odstępach czasowych, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi lub na podstawie określonych kryteriów branżowych i ma na celu utrzymanie optymalnej pracy urządzeń oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia lub pogorszenia stanu instalacji fotowoltaicznej. Prowadzony regularnie pozwala na usuwanie awarii paneli słonecznych. Obejmuje on stałą kontrolę kosztów utrzymania oraz optymalizację pracy urządzeń.

Działania serwisowe są opisane w raportach, na podstawie których planuje się kolejny serwis prewencyjny.

W ramach serwisu paneli fotowoltaicznych wykonywana jest interwencja. Ta z kolei zostaje potwierdzona poprzez odpowiedni raport interwencyjny.

Serwis interwencyjny obejmuje działania realizowane w trybie niezwłocznej reakcji (CZAS REAKCJI) podejmowane w celu usunięcia awarii, anomalii oraz uszkodzeń wykrytych podczas inspekcji lub przez system zdalnego monitoringu.

Serwis predykcyjny obejmuje działania polegające na zastosowaniu narzędzi i technik analitycznych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych danych/sygnałów wysyłanych z urządzeń.

Serwis instalacji fotowoltaicznej umożliwia nie tylko pozyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym, ale również prognozowanie przyszłych zdarzeń.

Serwis predykcyjny również optymalizuje działania dotyczące fotowoltaiki, ponieważ pomaga jednostkom terenowym właściwie przygotować się do realizacji serwisu.(c) 2023 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.