OBSŁUGA I SERWIS FARM FOTOWOLTAICZNYCH

Obsługa i serwis
farm fotowoltaicznych


Obsługa i serwis farm fotowoltaicznych

Serwis prewencyjny obejmuje wykonanie planowanych przeglądów w danych odstępach czasowych. Działa zgodnie z warunkami gwarancyjnymi lub na podstawie określonych kryteriów branżowych i ma na celu utrzymanie efektywnej pracy urządzeń oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia i pogorszenia stanu instalacji fotowoltaicznej. Prowadzony regularnie pozwala na kontrolę kosztów utrzymania oraz optymalizację pracy urządzeń. Jest to jedna z podstawowych czynności, które obejmuje obsługa farmy fotowoltaicznej. Działania serwisowe są opisane w raportach, na podstawie których planuje się kolejny serwis prewencyjny.

Fotowoltaika — serwis i usuwanie awarii

Serwis interwencyjny obejmuje działania realizowane w trybie niezwłocznej reakcji (czas reakcji). Podejmowany jest w celu usuwania awarii paneli słonecznych, anomalii oraz uszkodzeń wykrytych podczas inspekcji lub przez system zdalnego monitoringu. Wykonanie interwencji zostaje potwierdzone raportem interwencyjnym. Zgodnie z prawem panele słoneczne powinny być poddane serwisowi co najmniej raz na 5 lat, lecz zespół ROVA zaleca czynności prewencyjne częściej. Dzięki nim możliwe jest szybkie podjęcie koniecznej interwencji celem wyeliminowania potencjalnych usterek.

Sprawne usuwanie awarii paneli słonecznych

Serwis predykcyjny obejmuje działania polegające na zastosowaniu narzędzi i technik analitycznych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych danych/sygnałów wysyłanych z urządzeń tak, żeby pozyskiwać informacje w czasie rzeczywistym i prognozować przyszłe zdarzenia, dzięki czemu fotowoltaika działa sprawnie. Serwis optymalizuje również działania na obiekcie, ponieważ pomaga jednostkom terenowym właściwie przygotować się do realizacji koniecznych czynności. Zespół ROVA podejmuje te, które gwarantują, że wszystkie elementy elektrowni działają prawidłowo.(c) 2021 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.