RAPORTOWANIE

RaportowanieUsługa polega na przygotowywaniu i dostarczeniu Klientowi regularnych oraz interwencyjnych raportów charakteryzujących pracę instalacji farmy PV i opisujących wykonane czynności serwisowe związane z jej utrzymaniem.
Częstotliwość raportowania jest ustalana zgodnie z wymaganiami procedur, a także oczekiwaniami i indywidualnymi celami Klienta. Może być realizowana w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym oraz być oparta o specyficzne, zdefiniowane wskaźniki ilościowe i jakościowe dla każdego raportu.
(c) 2023 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.