USŁUGI DODATKOWE

Usługi dodatkoweSkuteczne czyszczenie paneli PV

W celu zapobiegania obniżeniu wydajności paneli należy regularnie usuwać z nich kurz, pył, sadzę oraz inne zanieczyszczenia. Mogłyby one znacznie ograniczyć dopływ światła słonecznego oraz naruszyć gwarancję producencką. Mycie i konserwacja paneli fotowoltaicznych jest więc niezwykle ważnym działaniem serwisowym, które zmniejsza ryzyko poważniejszych uszkodzeń instalacji. Zawsze dokonujemy więc niezbędnych przeglądów oraz czyszczenia paneli PV. Profesjonalna konserwacja farm fotowoltaicznych powinna przebiegać w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Dlatego na bieżąco wdrażamy wymagania Kodeksu Sieci w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych oraz dbamy o ich regularne kontrole.

Profesjonalna modyfikacja instalacji fotowoltaicznej

Dobór i optymalizacja paneli słonecznych determinowane są tym, w jaki sposób zlokalizowana jest farma. Ich właściwe położenie pod kątem osi padania światła słonecznego zapewnia wydajne działanie całego systemu. Modyfikacja instalacji fotowoltaicznej to szereg działań profilaktycznych, które podejmujemy regularnie w celu usprawnienia pracy instalacji oraz zapobiegania powstawaniu awarii. Zespół ROVA zapewnia kompleksową opiekę nad panelami, ich profesjonalne przeglądy, optymalizację oraz czyszczenie. Przebudowa instalacji PV to sprawny proces podejmowany przez naszą firmę od lat. Ma on na celu uzyskanie jeszcze większe ilości czystej energii, a także redukcję ponoszonych kosztów.

Usługi dodatkowe wykonywane na zlecenie Klienta mogą obejmować:

→ dodatkowe prace związane z utrzymaniem terenu farmy PV
→ specjalne działania serwisowe
→ działania związane z przebudową i wdrażaniem modyfikacji w istniejącej instalacji PV
→ działania realizowane ad hoc
→ mycie paneli
→ wdrożenie wymagań Kodeksu sieci w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (potocznie NC RfG)
(c) 2021 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.