USŁUGI DODATKOWE

Usługi dodatkoweSkuteczne czyszczenie paneli PV

Panele PV jak każdy produkt od czasu do czasu wymagają prac konserwacyjnych. W celu zapobiegania obniżeniu ich wydajności konieczne jest regularne czyszczenie paneli słonecznych — należy systematycznie usuwać z nich kurz, pył, sadzę oraz inne zanieczyszczenia. Mogłyby one znacznie ograniczyć dopływ światła słonecznego oraz naruszyć gwarancję producencką. Mycie i konserwacja paneli fotowoltaicznych jest więc niezwykle ważnym działaniem serwisowym, które zmniejsza ryzyko poważniejszych uszkodzeń instalacji. W ten sposób można zaoszczędzić również pieniądze. Wymiana będzie raczej droższa niż czyszczenie paneli słonecznych. Jest to szczególnie ważna kwestia dla osób, które nie dysponują dużym budżetem. Zawsze dokonujemy więc niezbędnych przeglądów oraz czyszczenia paneli PV. Nie akceptujemy żadnych niedociągnięć w tym sektorze. Mycie i konserwacja paneli fotowoltaicznych to czynności, które powinny przebiegać w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Dlatego na bieżąco wdrażamy wymagania Kodeksu Sieci w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych oraz dbamy o ich regularne kontrole. Czyszczenie paneli PV odbywa się zatem w regulaminowy sposób. Dzięki temu klient nie musi obawiać się o kwestie bezpieczeństwa. Wiemy, jak istotne jest mycie i konserwacja paneli fotowoltaicznych, dlatego oferujemy je naszym Klientom, posiadającym zarówno niewielkie instalacje, jak i całe farmy fotowoltaiczne. Usługa ta może znacznie poprawić funkcjonalność całego systemu. Czyszczenie paneli słonecznych W praktyce regularne czyszczenie paneli fotowoltaicznych poprawia sprawność pracy modułów i przedłuża ich żywotność.

Profesjonalna modyfikacja instalacji fotowoltaicznej

Dobór i optymalizacja paneli słonecznych determinowane są tym, w jaki sposób zlokalizowana jest farma. Ich właściwe położenie pod kątem osi padania światła słonecznego zapewnia wydajne działanie całego systemu. Z tego powodu też może być potrzebna modyfikacja instalacji fotowoltaicznej. Nasza firma oferuje również takie usługi. Modyfikacja instalacji fotowoltaicznej to szereg działań profilaktycznych, które podejmujemy regularnie w celu usprawnienia pracy instalacji oraz zapobiegania powstawaniu awarii. Nie jest to jednak jedyny zabieg, którego wymaga ten sprzęt. Ważne jest także mycie i konserwacja paneli fotowoltaicznych. Zespół ROVA zapewnia kompleksową opiekę nad instalacją, jej profesjonalne przeglądy, optymalizację oraz czyszczenie. Modyfikacja instalacji fotowoltaicznej to sprawny proces podejmowany przez naszą firmę od lat. Ma on na celu uzyskanie jeszcze większej ilości czystej energii, a także redukcję ponoszonych kosztów. Zarówno czyszczenie paneli słonecznych, jak i inne usługi przeprowadzamy indywidualnie dla każdego Klienta. Jeżeli system nie działa w pełni sprawnie, dokonujemy serwisu i szukamy źródła problemu. W wielu sytuacjach niezbędna może okazać się modyfikacja instalacji fotowoltaicznej. Dzięki niej możemy usprawnić funkcjonalność paneli oraz przetwarzanie energii.

Usługi dodatkowe wykonywane na zlecenie Klienta mogą obejmować:

→ dodatkowe prace związane z utrzymaniem terenu farmy PV
→ specjalne działania serwisowe
→ działania związane z przebudową i wdrażaniem modyfikacji w istniejącej instalacji PV
→ działania realizowane ad hoc
→ mycie paneli
→ wdrożenie wymagań Kodeksu sieci w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (potocznie NC RfG)
(c) 2021 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.