KOSZENIE TRAW NA FARMIE PV

Utrzymanie zieleni
Zajmujemy się utrzymaniem terenów zielonych na farmach fotowoltaicznych polegającym na kompleksowym dbaniu o tereny elektrowni słonecznych w taki sposób, aby flora nie miała wpływu na funkcjonalność infrastruktury technicznej.

Czynnością niezbędną do wykonania usługi jest wykoszenie traw oraz wszelkiej roślinności, która porasta teren farmy fotowoltaicznej (włączając w to teren przy ogrodzeniu). Utrzymujemy teren w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdej części farmy oraz wykonanie inspekcji lub napraw infrastruktury technicznej. W zależności od stopnia zarośnięcia terenu używamy w tym celu, urządzeń wolnobieżnych oraz podkaszarek ręcznych. Roślinność musi być utrzymana na wymaganym niskim poziomie ze względu na prawidłową pracę urządzeń elektroenergetycznych, produkcji energii jak i systemu ochrony obiektów. Tereny elektrowni są wykaszane na całej powierzchni z zachowaniem bezwzględnej ostrożności ze względu na bliskość urządzeń znajdujących się na obiektach.

Wykonując prace związane z utrzymaniem zieleni nasi inżynierowie serwisu mogą równocześnie przeprowadzić profesjonalny przegląd techniczny i opomiarowanie instalacji PV w celu określenia parametrów pracy urządzeń oraz ich ewentualnej optymalizacji.

Działamy na terenie całego kraju.


(c) 2021 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.