ZARZĄDZANIE OPERACYJNE FARMAMI FOTOWOLTAICZNYMI

Zarządzenie operacyjne
farmami fotowoltaicznymi


NADZÓR NAD OBIEKTEM ORAZ OBSŁUGA INSTALACJI

  • Stały monitoring parametrów pracy elektrowni PV
  • Analiza danych i optymalizacja ustawień
  • Predykcyjna identyfikacja awarii oraz usuwanie przyczyn usterek przed ich wystąpieniem
  • Planowanie i organizacja zadań serwisowych dla jednostek terenowych
  • Prognozowanie produkcji energii elektrycznej
  • Współpraca z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w celu dostosowania obiektu do wymaganych procedur i aktualnych przepisów prawa

Profesjonalny zdalny monitoring farm słonecznych

Zdalne monitorowanie pracy elektrowni PV odbywa się z kompleksowo wyposażonego, nowoczesnego centrum operacyjnego. Zespół ROVA korzysta w tym celu z systemu dedykowanego do sterowania nadzorowanymi obszarami. Dzięki niemu możliwa jest stała kontrola farm fotowoltaicznych na odległość. Ułatwia to ocenę wydajności paneli słonecznych oraz wykrycie wszelkich możliwych uszkodzeń w najwcześniejszym etapie ich powstawania. Szybkie działanie pozwala całkowicie wyeliminować problem erozji, rozwarstwień, zabrudzeń, pęknięć, a także uszkodzeń elementów elektrowni. Proponujemy nowoczesny, zdalny monitoring farm słonecznych do każdego rodzaju obiektu. System działa całodobowo, gwarantując precyzyjne analizy parametrów działania elektrowni. Umożliwia on sprawne zarządzanie farmą PV na odległość. Eliminuje to potrzebę fizycznych oględzin instalacji, zapewniając ponadto maksymalny komfort ich użytkowania.

Nowoczesna kontrola farm fotowoltaicznych

Zespół ROVA, przyjmując kompleksowe utrzymanie elektrowni PV, podejmuje odpowiedzialność za przestrzeganie określonych przepisami prawa energetycznego norm jakościowych oraz bezpieczeństwa. Są one niezbędne do wdrożenia podczas prowadzenia prac serwisowych na terenie obiektu, do których zalicza się również aktywna kontrola farm fotowoltaicznych. Jest to sprawdzona forma ochrony instalacji. Jednym z najważniejszych działań, jakie podejmuje zespół, jest stały monitoring elektrowni fotowoltaicznej z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Umożliwia to sprawne planowanie zadań, za które odpowiedzialne są jednostki terenowe. Za zdalny monitoring farm słonecznych odpowiada Operator Sieci Dystrybucyjnej. Jest to bezpieczna metoda identyfikacji awarii oraz prognozowania produkcji energii. Zarządzanie elektrownią fotowoltaiczną obejmuje także ochronę przed wszelkimi potencjalnymi aktami kradzieży i wandalizmu. Zdalna forma monitoringu ma więc w tym przypadku wielokierunkowe zastosowanie.(c) 2021 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.