ZARZĄDZANIE OPERACYJNE FARMAMI FOTOWOLTAICZNYMI

Zarządzenie operacyjne
farmami fotowoltaicznymi


NADZÓR NAD OBIEKTEM ORAZ OBSŁUGA INSTALACJI

  • Stały monitoring parametrów pracy elektrowni PV
  • Analiza danych i optymalizacja ustawień
  • Predykcyjna identyfikacja awarii oraz usuwanie przyczyn usterek przed ich wystąpieniem
  • Planowanie i organizacja zadań serwisowych dla jednostek terenowych
  • Prognozowanie produkcji energii elektrycznej
  • Współpraca z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w celu dostosowania obiektu do wymaganych procedur i aktualnych przepisów prawa

Zdalne monitorowanie pracy elektrowni PV odbywa się z w pełni wyposażonego, nowoczesnego CENTRUM OPERACYJNEGO przy użyciu SYSTEMU dedykowanego do nadzoru i sterowania farmami fotowoltaicznymi. Zespół ROVA przyjmując kompleksowe utrzymanie elektrowni PV, podejmuje odpowiedzialność za przestrzeganie określonych przepisami prawa energetycznego norm jakościowych oraz bezpieczeństwa, jakie są niezbędne do wdrożenia podczas prowadzenia prac serwisowych na obiekcie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wdrożonym przez naszą firmę, zdalny monitoring instalacji fotowoltaicznych to usługa wpływająca znacząco na bezpieczeństwo oraz komfort pracy przedsiębiorców.(c) 2023 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.